B&B team s.r.o.  |   Zástupca výrobcov poľnohospodárskej techniky

rotavátory

rotavátory
JNC typ L

JNC typ L

Po spracovaní pôdy rotačnými kypričmi IMANTS ostáva rovnomerná, homogénna štruktúra a kvalitne prevzdušnená pôda. 

Klikni pre viac info 

. . . 
JNC typ Z

JNC typ Z

Po spracovaní pôdy rotačnými kypričmi IMANTS ostáva rovnomerná, homogénna štruktúra a kvalitne prevzdušnená pôda. 

Klikni pre viac info 

. . .