B&B team s.r.o.  |   Zástupca výrobcov poľnohospodárskej techniky