B&B team s.r.o.  |   Zástupca výrobcov poľnohospodárskej techniky

Zavlažovacie konzoly

Zavlažovacie konzoly
Lanová konzola

Lanová konzola

Zavlažovacie konzoly FORRÁS sa pripájajú k pásovým zavlažovačom a slúžia na rovnomerné zavlažovanie kultúr, trávnikov. Vynikajúco sa uplatnia pri pestovaní zeleniny, ale aj na iné účely.  

Klikni pre viac info

. . . 
Profilová konzola

Profilová konzola

Zavlažovacie konzoly FORRÁS sa pripájajú k pásovým zavlažovačom a slúžia na rovnomerné zavlažovanie kultúr, trávnikov. Vynikajúco sa uplatnia pri pestovaní zeleniny, ale aj na iné účely.  

Klikni pre viac info

. . .