B&B team s.r.o.  |   Zástupca výrobcov poľnohospodárskej techniky

Kompaktory

Stroje na predsejbovú úpravu pôdy

Kompaktory
KOMBI 3/XL

KOMBI 3/XL

Ľahký nesený kompaktor je určený na prípravu všetkých typov pôd (okrem kamenistých) pred sejbou.

Klikni pre viac info

. . . 
MAX/CS/CC

MAX/CS/CC

Kompaktory MAX sú určené na predsejbovú prípravu pôdy.

Klikni pre viac info

. . . 
ATLAS II

ATLAS II

Nesený kompaktor ATLAS II je určený na predsejbovú prípravu pôdy.

Klikni pre viac info

. . . 
ATLAS II P / II HP

ATLAS II P / II HP

Polonesené kompaktory ATLAS II P a II HP sú určené na predsejbovú prípravu pôdy.

Klikni pre viac info

. . .