B&B team s.r.o.  |   Zástupca výrobcov poľnohospodárskej techniky

Valley 365

Inovatívne technológie v poľnohospodárstve neustále prispievajú k progresu a sú organickou súčasťou moderného života. Značka Valley prichádza s revolučnou zmenou, platformou VALLEY 365, ktorá dokáže integrovať všetky vlastnosti špičkových nástrojov riadenia precízneho zavlažovania do jedného celku, čím vytvára dokonalé technologické rozhranie pre užívateľa.

Valley 365

Toto inovatívne softvérové riešenie ponúka neobmedzené ukladanie údajov, je mimoriadne bezpečné a je možné ho prispôsobiť podľa vašich meniacich sa potrieb. Je to platforma pre pestovanie v závlahových podmienkach, ktorá s vami rastie. Valley 365 nie je náhradou za technológie, na ktoré ste sa pri zavlažovaní spoliehali, ale zjednodušuje to, ako ich používate. S technológiami, ktoré ste spoznali a dôverovali im, a novými technológiami, dokážete minimalizovať potrebné vstupy, optimalizovať závlahový režim a maximalizovať očakávané výstupy. Klikni pre viac info (viac)

FORECAST & PLAN

FORECAST & PLAN

Pronózy a plánovanie 

Klikni pre viac info

. . . 
MONITOR & CONTROL

MONITOR & CONTROL

Monitoring a riadenie

Klikni pre viac info

. . . 
OPTIMIZE & APPLY

OPTIMIZE & APPLY

Optimalizácia a aplikácia

Klikni pre viac info

. . . 
INSIGHTS

INSIGHTS

Náhľad a analýzy

Klikni pre viac info

. . .