B&B team s.r.o.  |   Zástupca výrobcov poľnohospodárskej techniky

Rozprašovače

Správny dizajn zavlažovacích dávok a typov rozprašovačov pomáha predísť zhutneniu pôd a nežiadúcemu odtoku, zabezpečuje rovnomernosť a kvalitu zavlažovania podľa typu plodiny. Každý distribútor vody musí byť správne umiestnený, aby sa maximalizovala účinnosť aplikácie vody a aby sa dosiahlo vhodné prekrytie dažďomerných kriviek. 

Rozprašovače
Rozprašovače KOMET

Rozprašovače KOMET

 

Klikni pre viac info

. . . 
Rozprašovače SENNINGER

Rozprašovače SENNINGER

 

Klikni pre viac info

. . . 
Rozprašovače NELSON

Rozprašovače NELSON

 

Klikni pre viac info

. . .