B&B team s.r.o.  |   Zástupca výrobcov poľnohospodárskej techniky

EUROMILK

Spoločnosť EUROMILK je poľský výrobca, zameraný na dodávanie kompletných a kvalitných riešení pre farmy zamerané na produkciu mlieka. Hlavnou činnosťou je výroba kŕmnych miešacích vozov, rozmetadiel maštaľného hnoja a robotických prihŕňačov krmiva.

EUROMILK