B&B team s.r.o.  |   Zástupca výrobcov poľnohospodárskej techniky

Kypriče

Kypriče

...

KOS / KOS H

KOS / KOS H

Kultivačné grúbery KOS sú predurčené na podmietku do 15 cm po zbere úrody.

Klikni pre viac info

. . . 
KOS PREMIUM / LONG

KOS PREMIUM / LONG

Kypriče KOS PREMIUM / PREMIUM LONG sú určené na klasickú podmietku do 15 cm po zbere úrody.

Klikni pre viac info

. . . 
CROSS S / DRIVE

CROSS S / DRIVE

Kypriče CROSS S zabezpečujú kvalitné kyprenie pôdy s premiešaním rastlinných zvyškov.

Klikni pre viac info

. . . 
CROSS H

CROSS H

Línia kypričov CROSS H zahŕňa nesené kultivačné stroje, určené na bezorebnú úpravu pôdy.

Klikni pre viac info

. . . 
CROSS HP

CROSS HP

Kypriče CROSS HP sú polonesené univerzálne kultivačné stroje, určené na bezorebnú úpravu pôdy. 

Klikni pre viac info

. . . 
KRET

KRET

Hĺbkové kypriče KRET sú určené pre drvenie a uvoľňovanie podornicových vrstiev pôdy.

Klikni pre viac info

. . .