B&B team s.r.o.  |   Zástupca výrobcov poľnohospodárskej techniky

Solárne riešenia

Využitie solárnej energie je najmodernejším riešením správneho fungovania závlahových systémov v okoliach bez prítomnosti elektrickej energie.

Solárne riešenia

Solárna energia je dôležitým faktorom k maximalizácii účinnosti a udržateľnosti závlahových systémov. Spoločnost Valley a ponúka najmodernejšie riešenie v oblasti fotovoltaickej solárnej energie, ktoré účinne premieňa slnečné lúče na čistú elektrickú energiu. Solárne panely - parky môžu byť uložené buď na striech budov alebo na zemi. Ponúkame 3 typy solárnych riešení... 

ON-Grid systém

ON-Grid systém

Solárny park napojený na elektrickú infraštruktúru.

Klikni pre viac info

. . . 
OFF-Grid systém

OFF-Grid systém

Solárny park nie je napojený na elektrickú infraštruktúru.

Klikni pre viac info

. . . 
Hybridný systém

Hybridný systém

Solárny park je napojený na elektrickú infraštruktúru.

Klikni pre viac info

. . .